Einen Termin machen

Privacyverklaring

Privacyverklaring Plan Effect Systeemwanden

6 maart 2023

Uw privacy is voor Plan Effect Systeemwanden van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Plan Effect Systeemwanden allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u registreren, neem dan contact op met info@planeffect.nl of bel 0345 587000.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het „Data Processing Amendment“ van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op. U geeft toestemming voor Google Analytics via de cookiemelder.

Contactformulier (e-mail)
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, bedrijfsnaam, e-mail en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief versturen wij vanuit Mailchimp. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Het abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat het abonnement door u wordt opgezegd. Met Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden aan data. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.

Registratie klanten / opdrachtgevers
Wanneer wij een project voor u mogen uitvoeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor gebruiken wij uw bedrijfsnaam, NAW-gegevens, geslacht (voor de aanspreekvorm: mevrouw of meneer), e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Indien u een opdracht door ons laat uitvoeren, hebben wij ook uw betalingsgegevens nodig. Deze gegevens komen bij ons in bezit op het moment dat u de orderbevestiging ondertekend retour heeft gestuurd. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar na het uitvoeren van de opdracht. Dat is de wettelijke bewaarplicht.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een opdracht plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze transporteur geven om de bestelling bij u te leveren. Hiervoor gebruiken wij uw bedrijfsnaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om uw bestelling te leveren. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Promotie
Wij houden u graag op de hoogte over al onze activiteiten. Dit doen wij voornamelijk per e-mail, social media, post en telefoon. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze vormen van reclame. In elke uiting wordt aangegeven op welke manier u dit het beste kunt doen. Elke e-mail bevat een afmeld-link. Daarnaast kunt u ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. U kunt dit tevens mondeling aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht, zodat wij uw project succesvol kunnen afronden. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, zullen wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Plan Effect Systeemwanden
De Elzenhof 11
4191 PA, Geldermalsen
info@planeffect.nl
0345 587000